Đánh giá năng lực nghề nghiệp

Tổng quan về lĩnh vực

Đánh giá các nhóm năng lực nghề nghiệp bẩm sinh thông qua ứng dụng app, hỗ trợ tư vấn định hướng nghề nghiệp và chọn trường, bên cạnh đó còn có các hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn theo mô hình thực chiến và giới thiệu việc làm.

Các đề tài nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng

Lĩnh vực nghề nghiệp

Lĩnh vực giáo dục

Dự án - Đề tài

  • Dịch vụ nhanh chóng
  • Thông tin chính xác
  • Chứng nhận uy tín

Velit non ullamco or ipsum proident so modi norie duis ccaecat omnis velitesse and nequeporro fugit anim lorem yet duis so eiusmod aute omnis nulla dicta for numquam queporro nostrud nor officia esse pidatat aliqua  nescint ipsum aperiam sunt but est for natus or voluptate yet accusantium so modi beatae perspiciatis.

Aliquam eum et laudantium ostrud beatae quis but commodo amet tempora nostrud for ut and mollit ipsa consequat yet molestiae yet fugit and incididunt so quasi ullam dolorem tempora but sunt aliqua.

Ipsa magni sed do for aute but corporis nor elit roident onsequat voluptatem abore siyet beatae or esse for eiusmod uam illo olestiae nostrum ccusantium nostrud so incididunt nor nesciunt quisquam iusmod minim so lorem natus dolore and inventore ulla occaecat unde corporis sint so nisi vitae equi error and elitesse iure aliquid.

Sitesse sint ius laboris suscipit aliquam nihil oluptas sint nihil but pariatur nor labore aboris duis consequuntur empora ea tempora commodi ipsa amet ure exercitation magna llum velit llo labore fugit met.

Bạn cần tư vấn?
Hãy gọi ngay!

1900966947

STP Profile

Viện STP Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, sản xuất và thực hiện các dịch vụ KH&CN nhằm đóng góp vào sự phát triển và hỗ trợ hệ thống giáo dục & nghề nghiệp quốc gia
Download Profile
1900966947