Đào tạo bồi dưỡng

Tổng quan về lĩnh vực

Tại STP lĩnh vực Đào tạo Bồi dưỡng được triển khai ở toàn bộ các ngành nghề, phù hợp cho mọi vị trí, độ tuổi. Các chương trình Đào tạo Bồi dưỡng nổi bật hiện nay : Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Đào tạo và bồi dưỡng lãnh đạo trường học, Đào tạo, bồi dưỡng năng hạng, nâng bậc, chuẩn chức danh nghề nghiệp, Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch, Đào tạo nghề ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghề du lịch sơ cấp ...
fsb

Các đề tài nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng

Lĩnh vực nghề nghiệp

Du lịch, nhà hàng, khách sạn

Lĩnh vực giáo dục

Dự án - Đề tài

  • Dịch vụ nhanh chóng
  • Thông tin chính xác
  • Chứng nhận uy tín

Bạn cần tư vấn?
Hãy gọi ngay!

0983052636

STP Profile

Viện STP Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, sản xuất và thực hiện các dịch vụ KH&CN nhằm đóng góp vào sự phát triển và hỗ trợ hệ thống giáo dục & nghề nghiệp quốc gia
Download Profile
1900966947