Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

STP luôn có các hoạt động nghiên cứu hướng vào việc tìm kiếm những điều mới mẻ cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo nghề nghiệp.Các chuyên gia của Viện luôn mang trên mình sứ mệnh trả lời những câu hỏi mang tính chất học thuật, có tính dứng dụng cao vào việc phát triển mền giáo dục cũng như nâng cao chất lượng đào tạo cho đối tượng.

1900966947