Tư vấn và chuyển giao

Tổng quan về lĩnh vực

STP hiện đang sở hữu các công nghệ chuyển giao về học tập, các app đánh giá trí tuệ cảm xúc ở trẻ em. Bên cạnh đó STP còn triển khai tư vấn cho các lĩnh vực như : Tư vấn, liên kết cung ứng nguồn nhân lực du lịch, Tư vấn xây dựng quy trình tiêu chuẩn vận hành cơ sở du lịch, Tư vấn set up mô hình kinh doanh, Thực hiện tư vấn khởi nghiệp....

Các đề tài nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng

Lĩnh vực nghề nghiệp

Lĩnh vực giáo dục

Dự án - Đề tài

  • Dịch vụ nhanh chóng
  • Thông tin chính xác
  • Chứng nhận uy tín

Bạn cần tư vấn?
Hãy gọi ngay!

0983052636

STP Profile

Viện STP Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, sản xuất và thực hiện các dịch vụ KH&CN nhằm đóng góp vào sự phát triển và hỗ trợ hệ thống giáo dục & nghề nghiệp quốc gia
Download Profile
1900966947