• 1900966947 Hotline
  • vienstp@stp.edu.vn Email
  • Tầng 5 Nhà H10, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trụ sở chính

Địa chỉ

Nhà H10, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline tư vấn

1900966947

Thời gian làm việc

Thứ 2 - thứ 7: 8h - 17h

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (STP_RO)

– Vận hành cổng đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến E.Learning cán bộ, công chức, viên chức: stptraining.vn

– Triển khai ôn tập thi công chức viên chức

– Phối hợp ra đề chấm thi đối với thi công chức, viên chức

– Thực hiện đánh giá theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức

– Triển khai các Khóa đào tạo, bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo cấp cao thế kỷ 21

– Triển khai các Khóa đào tạo, bồi dưỡng về Kỹ năng quản lý cấp trung thế kỷ 21

– Triển khai các Khóa đào tạo Đào tạo kỹ năng mềm

– Triển khai các Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu và nâng cao cho các cơ quan Thuế, Bảo hiểm, Y tế, Tài chính,…

1900966947